Home

U organizaciji Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH i JU Pedagoški zavod Unsko-sanskog kantona, održat će se JAVNA RASPRAVA o Nacrtu dokumenta ZJNPP-a za prirodne nauke i za društveno-humanističko područje, dana 22.09.2014. godine u prostorijama OŠ " Gornje Prekounje - Ripač" Bihać, sa početkom u 09,00 sati za društveno-humanističko područje, a u 11,30 sati za prirodne nauke.

Poziv i popis pozvanih učesnika iz oblasti prirodnih nauka možete preuzeti i pogledati OVDJE.

Poziv i popis pozvanih učesnika iz društveno-humanističkog područja možete preuzeti i pogledati OVDJE.

Za sve eventualna pitanja u vezi sa predmetnom materijom, možete kontaktirati naše savjetnika iz predmetnih oblasti, Alagić Ejuba i Sulejmanagić Smaju na broj telefona 037-316293.

 

Obavještavamo učesnike nedavno održanih seminara za nastavnike razredne nastave i profesore informatike, da su završena Uvjerenja o stručnom usavršavanju koja mogu preuzeti u prostorijama JU Pedagoški zavod USK-a

Za razredni nastavu u prostoriji broj 34, a za informatiku u prostoriji broj 32.

 

JU Pedagoški zavod Unsko-sanskog kantona organizuje seminar za nastavnike razredne nastave u školama sa područja Unsko-sanskog kantona, koji će se održati 27.08.2014. godine (srijeda), u prostorijama OŠ "Gornje Prekounje - Ripač" Bihać, sa početkom u 09,00 sati.

Teme seminara su: "Iskustva i dileme: 10 godina reforme osnovnog odgoja i obrazovanja", "Inovacije u nastavi i opisno ocjenjivanje", "Maloljetnička delinkvencija i agresivni oblici ponašanja učenika".

Učesnici seminara, koji to žele, mogu do ponedjeljka 25.08.2014. godine, prijaviti Zavodu i na seminaru prezentirati vlastite primjere dobre prakse iz nastave.

Mole se direktori Osnovnih škola da u saradnji sa aktivom nastavnika RN, odaberu i upute po dva nastavnika iz svoje škole.

Učesnici seminara će po završetku dobiti Uvjerenja o stručnom usavršavanju.

Za sva eventualna pitanja možete kontaktirati savjetnika Smaju Sulejmanagića na broj telefona 316293.

 

JU Pedagoški zavod Unsko-sanskog kantona organizuje stručni seminar za profesore Informatike u Gimnazijama sa područja Unsko-sanskog kantona, koji će se održati 27., 28. i 29. 08. 2014. godine u JU Gimnazija "Bihać", sa početkom u 09,00 sati.

Pozivamo sve profesore da dođu na seminar i poslušaju izlaganja na teme: "Od algoritma do programa", "Modeliranje", "Simulacije".

Učesnici seminara će po završetku dobiti Uvjerenja o stručnom usavršavanju.

Za sva eventualna pitanja, zainteresovani profesori mogu kontaktirati savjetnicu Silić Enesu na broj telefona 316291.