Naziv: JU Pedagoški zavod Unsko-sanskog kantona

Sjedište: Bihać

Adresa: Mehmedalije Maka Dizdara bb, 77000 Bihać
 
Vizija: Kontinuiranim osnaživanjem JU Pedagoški zavod Unsko-sanskog kantona unapređuje odgojno-obrazovni sistem u cilju zadovoljavanja društva.
 
Misija: JU Pedagoški zavod Unsko-sanskog kantona učestvuje u izradi, praćenju i vrednovanju novih nastavnih planova i programa, organizuje obuku za nastavnike, stručne saradnike i direktore, certificira, licencira, akreditira nastavnike, stručne saradnike i direktore za odgojno-obrazovni proces. Osigurava mogućnost za kontinuirani profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju i preduvjete za dobru praksu kroz različite aktivnosti i oblike stručnog usavršavanja.

Djelatnost: Obavlja stručne i druge poslove u ostvarivanju odgojno-obrazovne djelatnosti kroz savjetodavno-nadzornu funkciju, savjetuje i nadzire rad odgojno-obrazovnih ustanova (Predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje), planira, analizira i inovira korake u odgoju i obrazovanju.

Pravni status: Javna ustanova

Identifikacijski broj: 4263530090006

Odgovorno lice: Haris Smajić, direktor

Broj uposlenih: 12 (dvanaest)