Pedagoški zavod Unsko-sanskog kantona ima 12 (dvanaest) uposlenika:

 1. Haris Smajić, prof. - Direktor;
 2. Nuho Kurtović, prof. - Stručni savjetnik za stručno-pedagoški nadzor za općestručni nadzor;
 3. Indira Zukanović, prof. - Stručni savjetnik za stručno-pedagoški nadzor za strane jezike;
 4. Mr. sc. Muamer Hadžić, prof. - Stručni savjetnik za stručno-pedagoški nadzor za stručno-teorijsku i praktičnu nastavu;
 5. Mr. sc. Fuada Cerić, prof. - Stručni savjetnik za stručno-pedagoški nadzor za pedagoška područja;
 6. Mr. sc. Elvira Ogrešević - Stručni savjetnik za stručno-pedagoški nadzor za defektološka i edukacijsko-rehabilitacijska područja;
 7. Arnela Redžić, bachelor - Stručni savjetnik za sociološka područja;
 8. Samir Suljkanović, bachelor - Stručni savjetnik za bazu podataka;
 9. Jasmina Čavkić, prof. - Stručni savjetnik za lektorisanje;
 10. Omer Perviz, dipl. ecc - Rukovodilac sektora za računovodstvo, pravne i opće poslove;
 11. Samira Kuduzović, dipl. pravnik - Stručni savjetnik za pravne i opće poslove i normativnu djelatnost.