Svi dokumenti su u PDF formatu:

Zahtjev za upis u drugu osnovnu školu izvan upisnog područja

Zahtjev za godinu dana raniji početak pohađanja osnovne škole

Zahtjev za godinu dana odgode pohađanja osnovne škole

Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju (2023)

Pedagoški standardi o izmjenama i dopunama pedagoških standarda i normativa za predškolski odgoj i obrazovanje 31/21, 26/22

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o predškolstvu 6/05, 23/11

Zakon o predškolstvu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o odgoju i obrazovanju, praćenju i ocjenjivanju djece s teškoćama u razvoju u USK-a

Zakon o obrazovanju odraslih USK-a

Poslovnik o radu etičkog tijela za multidisciplinarna istraživanja

Pravilnik o praćenju, napredovanju i ocjenjivanju znanja učenika osnovne i srednje škole

Zajednička jezgra definisana na ishodima učenja u Bosni i Hercegovini

Pravilnik o odgoju i obrazovanju, praćenju i ocjenjivanju djece sa teškoćama u razvoju u Unsko-sanskom kantonu

Novi Pravilnik o provođenju Smotre sposobnosti, znanja, stvaralaštva i sporta učenika osnovnih i srednjih škola USK (2019)

Novi Nastavni plan i program za Historiju/Povijest/Istorija - za deveti (IX) razred osnovne škole (2019)

Novi Nastavni plan i program za Islamsku vjeronauku - trogodišnje srednje škole (2019)

Novi Nastavni plan i program za Islamsku vjeronauku - osnovne škole (2019)

Pedagoški standardi i normativi za predškolski odgoj i obrazovanje (2018)

Obrazac prijave na konkurs/natječaj za upis u prvi razred srednje škole

Etički kodeks za istraživanja sa djecom i o djeci u BiH

Obrazac za prijavu istraživanja Etičkom tijelu

Zakon o srednjem obrazovanju objavljen u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona" broj 17/2012 od 04.07.2012. godine (novi)

Zakon o osnovnom i općem srednjem obrazovanju

Pedagoški standardi za SREDNJE OBRAZOVANJE 2004 - koji su još na snazi (ostalo zanemariti)

Pedagoški standardi za OSNOVNO OBRAZOVANJE 2012 - novi (ostalo zanemarite)

Pravilnik o stručno-pedagoškom nadzoru

Pravilnik smotre sposobnosti, znanja, stvaralaštva i sporta učenika srednjih i osnovnih škola

Obrazac za nadzor - Priprema za stručno-pedagoški nadzor - SPN1

Obrazac za nadzor - Predmet i okvir stručno-pedagoškog nadzora - SPN2

Obrazac za nadzor - Kurikulum (planiranje i programiranje)  SPN3

Obrazac za nadzor - Postignuća (planiranje, programiranje, analiza, korektivne mjere) SPN4

Obrazac za nadzor - Učenje i poučavanje - SPN5

Obrazac za nadzor - Zapisnik o izvršenom stručno-pedagoškom nadzoru - SPN6

Obrazac za nadzor - Nalaz o stručno-pedagoškom nadzoru - SPN7

Obrazac za nadzor - Zapisnik o izvršenom stručnom nadzoru rada školske biblioteke - SPN8

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

Obrazac SPN10 - Školski menadžment

Obrazac za nadzor rada pripravnika/mentora/direktora/pedagoga SPN9

Obrazac za nadzor nad radom edukatora-rehabilitatora (Kurikulum) SPN3-ER

Obrazac za nadzor nad radom stručnog saradnika edukatora-rehalibitatora (Planiranje) SPN4-ER

Pravilnik o polaganju stručnog ispita (novi 2013)

Pravilnik s kriterijima za upis učenika u prvi razred srednje škole u Unsko-sanskom kantonu (Službeni glasnik broj:6/2013)

Službeni glasnik USK-a broj:21/2013 u kojem se nalaze sljedeći Pravilnici iz oblasti odgojno-obrazovnog rada: Pravilnik o upisu srednje škole u registar (strana 39); Pravilnik o realizaciji izleta, studijskih posjeta, ekskurzija, kampovanja/logorovanja...(strana 40).

Izmjena Pravilnika o realizaciji izleta, ekskurzija...