Uspjeh naših učenika na Državnom takmičenju iz njemačkog jezika "Olimpijada njemačkog jezika 2019"

20 May 2019 Aktuelnosti

Na Državnom takmičenju učenika osnovnih i srednjih škola iz njemačkog jezika "Olimpijada njemačkog jezika 2019" održanom 09.05.2019. godine u Sarajevu, u organizaciji GOTEHE Instituta BiH, učenici sa područja Unsko-sanskog kantona su ostvarili odlične rezultate, kako slijedi:

Učenica Nejra Hukić. JU OŚ "Mahala" Sanski Most, mentor Džanana Burnić, osvojila je prvo (1) mjesto za nivo A1.

Učenica Merjem Nuhić, JU OŚ "Prva osnovna škola" Bosanska Krupa, mentor Safeta Muzurović, osvojila prvo (1) mjesto za nivo A2.

Učenica Emina Talić, JU "Gimnazija" Sanski Most, mentor Elmin Midžan, osvojila četvrto (4) mjesto za nivo B1.

Učenica Sara Nuhić, JU Opća gimnazija "Bosanska Krupa", B. Krupa, mentor Edisa Ćosić, osvojila drugo mjesto za nivo B2.

Učenica Mersa Keškić, JU Gimnazija "Bihać" Bihać, mentor Jasmina Midžć, osvojila prvo (1) mjesto za nivo C1.

Više iz ove kategorije: PLAN NABAVKI 2019 »