Home

JU Pedagoški zavod Unsko-sanskog kantona organizuje seminar za nastavnike razredne nastave u školama sa područja Unsko-sanskog kantona, koji će se održati 27.08.2014. godine (srijeda), u prostorijama OŠ "Gornje Prekounje - Ripač" Bihać, sa početkom u 09,00 sati.

Teme seminara su: "Iskustva i dileme: 10 godina reforme osnovnog odgoja i obrazovanja", "Inovacije u nastavi i opisno ocjenjivanje", "Maloljetnička delinkvencija i agresivni oblici ponašanja učenika".

Učesnici seminara, koji to žele, mogu do ponedjeljka 25.08.2014. godine, prijaviti Zavodu i na seminaru prezentirati vlastite primjere dobre prakse iz nastave.

Mole se direktori Osnovnih škola da u saradnji sa aktivom nastavnika RN, odaberu i upute po dva nastavnika iz svoje škole.

Učesnici seminara će po završetku dobiti Uvjerenja o stručnom usavršavanju.

Za sva eventualna pitanja možete kontaktirati savjetnika Smaju Sulejmanagića na broj telefona 316293.

 

JU Pedagoški zavod Unsko-sanskog kantona organizuje stručni seminar za profesore Informatike u Gimnazijama sa područja Unsko-sanskog kantona, koji će se održati 27., 28. i 29. 08. 2014. godine u JU Gimnazija "Bihać", sa početkom u 09,00 sati.

Pozivamo sve profesore da dođu na seminar i poslušaju izlaganja na teme: "Od algoritma do programa", "Modeliranje", "Simulacije".

Učesnici seminara će po završetku dobiti Uvjerenja o stručnom usavršavanju.

Za sva eventualna pitanja, zainteresovani profesori mogu kontaktirati savjetnicu Silić Enesu na broj telefona 316291.

 

Rezultati Kantonalnog takmičenja učenika Osnovnih škola iz NTS-a, održanog dana 13.05.2014.  u OŠ "Harmani I" Bihać, po svim disciplinama, nalaze se u Biltenu koji možete preuzeti i pogledati OVDJE.

 

Obavještavamo sve sudionike da je utvrđen NOVI TERMIN Završne Smotre učenika Osnovnih škola koja će se održati u OŠ "Cazin II" u Cazinu, i da je to 05.06.2014. godine (četvrtak). Protoklarne aktivnosti će se odvijati po ranije utvrđenom planu.