Home

Kantonalno takmičenje učenika sedmih, osmih i devetih razreda iz Matematike je održano 22.04.2014. godine u OŠ "Kamenica" Bihać.

Rezultate takmičenja učenika sedmih razreda možete preuzeti i pogledati OVDJE.

Rezultate takmičenja učenika osmih razreda možete preuzeti i pogledati OVDJE.

Rezultate takmičenja učenika devetih razreda možete preuzeti i pogledati OVDJE.

 

Kantonalno takmičenje učenika Osnovnih škola iz B/H/S jezika i književnosti je održano 21.04.2014. godine u JU "Prva osnovna škola" Velika Kladuša.

Rezultate takmičenja učenika petih razreda možete preuzeti i pogledati OVDJE.

Rezultate takmičenja učenika devetih razreda možete preuzeti i pogledati OVDJE.

 

Rezultate Kantonalnog takmičenja učenika Osnovnih i Srednjih škola sa područja Unsko-sanskog kantona, održanog 04.04.2014. godine u OŠ "Gornje Prekounje - Ripač" Bihać, možete preuzeti i pogledati OVDJE.

 

Kantonalno takmičenje učenika Osnovnih škola iz Likovnog stvaralaštva održano je 17.04.2014. godine u OŠ "25. novembar" Velika Kladuša.

Rezultate takmičenja u kategodiji I-V razred možete preuzeti i pogledati OVDJE.

Rezultate takmičenja u kategoriji VI-IX razred možete preuzeti i pogledati OVDJE.